1. Instruirea și dezvoltarea personalului managerial și de execuție din unități economice din întreaga țară.

 

Instruirea si dezvoltarea personalului managerial si de executie – se refera la dezvoltarea și organizarea de cursuri și evenimente, care să contribuie la ridicarea nivelului de cunoștințe al participantilor și lărgirea orizontului de intelegere al aspectelor profesionale, precum si dezvoltarea lor personala, cu referire la înțelegerea propriei persoane, a celor din jur, la dezvoltarea capacității și abilității de a relaționa, de a transmite și ințelege emoții și sentimente proprii sau ale altor persoane.

 

 

PROIECTE
  • Vânzări în lumea internetului – curs susținut de Malcolm Myers, specialist în vânzări internet, de la produse la afaceri