6. Contribuții la dezvoltarea cercetării științifice aplicative și la creșterea calității și nivelului de performanță al serviciilor profesionale prin sprijinirea unor entități neguvernamentale implicate în aceste domenii.

 

Fundația își propune să contribuie în măsura  în care își poate permite din punctul de vedere al resurselor financiare și de competență la sprijinirea cercetării stiințifice și la creșterea nivelului serviciilor profesionale.

În acest sens, sprijinim eforturile  unor organizații și persoane care activează în domeniul medical, al energiilor regenerabile sau  în alte domenii, în care cercetarea aplicativă, deși mai puțin spectaculoasă decât cea fundamentală, oferă pe termen scurt rezultate care ne pot face viața mai bună.

 

PROIECTE
  • Achiziție echipament medical Asociația Neurocare
  • Sustinerea cercetarilor in domeniul energiilor neconventionale