Home » Documente necesare „Donează și fii erou!”

Documente necesare „Donează și fii erou!”

Documentele necesare pentru acceptarea donatorului în campania „Donează și fii erou!” și calificarea pentru obținerea recompensei de 1000 lei:

  • Cerere prin care își exprimă dorința de a participa la Campania organizată de FUNDAȚIA MÂINE VA FI MAI BINE completată după modelul atașat Regulamentului în Anexa 1 și semnată de participant(în cazul în care documentele se transmit prin e-mail acest document se poate trimite în copie);
  • Declarație – acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal completată după modelul atașat Regulamentului în Anexa 2 și semnată de participant (în cazul în care documentele se transmit prin e-mail acest document se poate trimite în copie).
  • Scrisoare medicală care să ateste că are un istoric de infectie cu SARS-CoV-2, respectiv a fost diagnosticat cu COVID-19 în copie purtând mențiunea ”conform cu originalul” si semnătura participantului;
  • Carnet de donator sau o altă dovadă, din care să rezulte expres și fără îndoială că în Perioada Campaniei a efectuat o Donare, în copie purtând mențiunea ”conform cu originalul” si semnătura participantului;
  • Copie a cărții de identitate purtând mențiunea ”conform cu originalul” si semnătura participantului;
  • Fotografie (de tip selfie) în care să fie reprezentat participantul în cursul efectuării Donării, din care să rezulte clar că a fost realizată Donarea;
  • Copie a unui extras de cont din care să rezulte titularul, numărul IBAN și banca la care este deschis.

Trimite documentele necesare la adresa de mail office@mainevafimaibine.ro