Home »

Fapte Bune/Filme Bune

FUNDAȚIA MÂINE VA FI MAI BINE din București, care a încheiat parteneriate cu DGASPC Argeș și DGASPC Prahova privind realizarea unui proiect social destinat minorilor si bătrânilor instituționalizați din aceste județe, în calitate de finanțator, organizează o selecție de oferte pentru desemnarea unui furnizor de servicii.

Serviciile vor fi reprezentate de organizarea unor evenimente constând în proiecția de opere cinematografice în locațiile specificate de către DGASPC Argeș și DGASPC Prahova, într-un proiect cu durata estimată de 6 luni. Decontarea și plata serviciilor se vor face lunar.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorul de servicii sunt următoarele:

  • să posede licență pentru operele cinematografice proiectate
  • să aibă capabilitatea de a efectua cu personal propriu deplasarea la 18 locații de pe raza județelor Argeș și Prahova, desemnate de beneficiari, adică DGASPC Argeș  și DGASPC Prahova, pentru a face proiecțiile cinematografice cu echipamente mobile
  • să aibă capabilitatea de a efectua minim 10 proiecții / săptămânal
  • proiecțiile sa fie făcute cu proiector / ecran / sistem de sunet

Ofertele vor fi trimise prin poștă sau curier, în plic închis, cu confirmare de primire, până la data de 12.12.2023 pe adresa de mai jos și vor conține informații privind capabilitatea ofertantului persoană juridică și dovada lor, precum și prețul cerut pentru servicii. 

FUNDAȚIA MÂINE VA FI MAI BINE

bd. Mircea Vodă nr. 42, bloc M14, sc. A, et.3, ap.13

Sector 3

București  030669

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la office@mainevafimaibine.ro