Home » Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

și protecție a datelor cu caracter personal a site-ului 

www.mainevafimaibine.ro

 

Fundația „Mâine va fi mai bine“ garantează fiecărui Utilizator confidențialitatea datelor și implicarea permanentă pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal pe care Utilizatorii le încarcă în Platformă.

Informația prezentată mai jos este concepută pentru a ajuta Utilizatorii să înțeleagă ce date sunt colectate prin intermediul Site-ului și modul în care acestea sunt folosite.

Fundația “Mâine va fi mai bine”, cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Cladirea Office Building, et. II, camera 2 N, sector 2, CIF RO 36862481, e-mail: office@mainevafimaibine.ro, va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați.

 1. Date cu caracter personal și prelucrarea lor

Datele cu caracter personal sunt solicitate în vederea utilizării Site-ului, respectiv pentru crearea unui cont de Utilizator, necesar pentru participarea la cursurile din cadrul Platformei sau pentru a accesa secțiunea de Întrebări și răspunsuri din cadrul Site-ului.

Pentru  a accesa Serviciile oferite este necesară să furnizați următoarele date cu caracter personal:

 • În cazul în care doriți să utilizați secțiunea “Întrebări și Răspunsuri” din cadrul Site-ului: nume, prenume, e-mail;
 • În cazul în care doriți să utilizați Platforma: nume, prenume, e-mail, compania pentru care lucrați (daca este cazul), departamentul în care vă desfășurați activitatea, funcția deținută în cadrul companiei, rolul pe care doriți să îl dețineți în cadrul Platformei (cursant, manager, trainer).

Fundația „Mâine va fi mai bine“ primeste aceste date ale Utilizatorilor Site-ului atunci când acestea sunt furnizate de către aceștia, fie atunci când Utilizatorii solicită informații despre Site și/sau Platformă. Canalele de comunicare pot fi: e-mail, secțiunea “Întrebări și răspunsuri” si secțiunea de mesaje disponibilă în contul fiecărui Utilizator al Platformei.

Conturile Utilizatorilor pot fi create fie direct de către aceștia, în cazul în care doresc să acceseze Site-ul și/sau Platforma fie indirect, de către Manageri/Traineri, pentru a utiliza Platforma, atunci când aceștia sunt împuterniciți de companie să introducă datele propriilor angajați, în vederea instruirii.

Pentru confirmarea înscrierii fiecare Utilizator primește un e-mail de confirmare, cu un nume de utilizator  și o parolă provizorie, urmând ca la prima autentificare să își schimbe parola.

Pentru Utilizatorii Platformei, sunt colectate date cu caracter personal, cum ar fi: rapoarte despre finalizarea cursurilor, notele la teste, progresele înregistrate la cursuri. Aceste date pot fi vizualizate doar de către Manager/Trainer.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este derularea contractului care ia naștere între părți prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizarea a Site-ului și/sau Platformei.

Vă solicităm acordul în situația în care dorim să folosim datele dumneavoastră în scopuri adiționale.

Fundația “Mâine va fi mai bine” nu va face cunoscute informațiile Utilizatorilor decât dacă: (i) autorizați acest lucru, (ii) legea o cere sau (iii) în cazul unui rău fizic iminent asupra Utilizatorilor Fundației ”Mâine va fi mai bine”, precum și a altora.

Acele secțiuni publice unde oferiti voluntar orice informații, date, răspunsuri, întrebări, comentarii, sugestii, idei sau altele asemanătoare, vor fi tratate de către Fundația “Mâine va fi mai bine” ca fiind non-confindențiale și non-proprietate. Fundația “Mâine va fi mai bine” nu-și va asuma nicio obligație în a proteja acea informație și nici de a nu o face cunoscută, cu excepția cazului în care nu intră sub incidența acestei declaratii de confidențialitate.

 1. Cookies

Platforma foloseşte două  cookie-uri:

 • Cookie-ul de sesiune, numit de obicei MoodleSession. Trebuie să activați acest cookie în browserul dumneavoastră pentru a menţine continuitatea şi autentificarea în timpul navigării de la o pagină la alta. La ieşire sau la închiderea browserului, acest cookie este distrus (în browserul dumneavoastră şi pe server).
 • Celălalt cookie se numește de obicei MOODLEID. El memorează doar numele de utilizator în cadrul browserului, ceea ce înseamnă că atunci când vă veți întoarceţi pe acest site, câmpul cu numele de utilizator de pe pagina de autentificare va fi deja completat. Este acceptabil să refuzaţi acest cookie – însă va trebui să reintroduceţi numele de utilizator de fiecare dată când vă autentificaţi.

C.Legături cu alte site-uri

Site-ul și/sau Platforma pot conține legături (links) către alte site-uri ce nu au legătura cu Fundația “Mâine va fi mai bine”. Fundația “Mâine va fi mai bine” nu poate proteja informația pe care o faceți publică acestor site-uri și vă recomandă să citiți Politicile de Confidențialitate ale respectivelor site-uri.

 1. Destinatari

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Utilizatorii și Administratorul Site-ului/Platformei.

Totodată, Fundația “Mâine va fi mai bine” cooperează în totalitate cu oficialitațile în orice investigație ce are legătură cu orice conținut (incluzând comunicațiile electronice private sau personale transmise către Fundația “Mâine va fi mai bine”) sau activitate ilegală a oricărui Utilizator al Platformei, luând măsuri rezonabile pentru a-și proteja drepturile de proprietate.

În scopurile limitate de a îndeplini o astfel de cooperare și în concordanță cu legile aplicabile, Fundației “Mâine va fi mai bine” îi poate fi solicitat să dezvăluie informații ce pot duce la identificarea persoanelor.

 1. Durata stocarii

Păstram datele dumneavoastră atâta timp cât există o obligație legală sau atâta timp cât contul de Utilizator este activ și încă o perioadă de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de ștergere a contului,  până când datele se vor sterge si din copiile de rezerva (backup).

Dacă există situații în care ne bazăm pe consimțământul părintelui sau tutorelui legal pentru a prelucra anumite date cu caracter personal, vom prelucra aceste date doar atâta timp cât avem această permisiune. Dacă nu primim consimțământul părintelui sau al reprezentantului legal, vom șterge informațiile pe care ni le-ai furnizat într-o perioadă rezonabilă de timp, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

 1. Cerinte privind varsta

Platforma  Fundației “Mâine va fi mai bine” poate fi utilizata de persoanele sub 16 ani numai cu acordul părinților.

Fundația “Mâine va fi mai bine” recomandă ferm ca părinții să își asume un rol activ de supraveghere a activitatilor online ale copiilor lor. În cazul în care considerați că am colectat date personale de la persoane sub vârsta de 16 ani, contactați-ne la adresa office@mainevafimaibine.ro

 1. Drepturi

Conform legislatiei aplicabile în domeniul protecției datelor personale, beneficiați de dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal și dreptul de a vă adresa justiției.

Prin accesarea contului de Utlizator, în funcție de rolul pe care îl aveți în cadrul Platformei, puteți dispune de următoarele facilitati: editarea profilul vizualizarea notelor de la cursurile la care participați sau cursurile pe care le predați, vizualizarea/trimiterea de mesaje; modificarea altor preferințe (schimbare parole, preferințe “Întrebări și răspunsuri”, preferințe notificări, preferințe mesaje etc); schimbarea limbii în care vizualizați Platforma;

Paginile Platformei sunt alcătuite din blocuri de tipul: Ultimul curs accesat, Învățare curentă, Ultiumele mele ecusoane, Cursurile mele, Setări etc. Fiecare Utilizator poate personaliza modul în care dorește să vadă aceste blocuri, prin ștergerea sau adăugarea de blocuri de pe pagina principală. Această personalizarea este totuși limitată în funcție de rolul fiecărui Utilizator în site.

De asemenea, Trainerii au posibilitatea de a crea și edita cursuri, de a înscrie utilizatori la aceste cursuri, de a asocia roluri Cursanților, de a vizualiza notele și progresele Cursanților. Trainerii au posibilitatea de a înscrie în mod nominal anumiți Cursanți sau de a selecta/crea anumite audiențe (grupuri de Cursanți) pe care îi pot înscrie la diverse cursuri.

Trainerul are calitatea de operator de date cu caracter personal, este pe deplin responsabil de prelucrarea datelor personale ale cursantilor și garantează că are un temei legal de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru fiecare dintre Cursanții pe care îi înscrie, fie că este consimțământul persoanei vizate, executarea unui contract sau orice alt temei de prelucrare. Fundația “Mâine va fi mai bine” nu își asumă răspunderea și nu are obligația de a verifica dacă și în ce măsură temeiul de prelucrarea a datelor cu caracter personal pe care se bazează Trainerul este valid.

Rolul de Manager oferă unui Utilizator toate permisiunile pe care le au Cursanții și Trainerii și în plus, un Manager poate adăuga utilizatori și crea audiențe pe care să le înscrie la cursuri, poate asocia roluri unei audiențe si poate oferi cursantilor roluri în cadrul unei categorii de cursuri. De asemenea, Managerii pot accesa informații legate de cursantii lor (planuri de învățare, informații de profil, înregistrarea învățăturii), pot programa rapoarte despre finalizarea cursurilor, notele la teste, progresele înregistrate la cursuri de cursanții lor și pot șterge anumiți Utilizatori.

Managerul are calitatea de operator de date cu caracter personal, este pe deplin responsabil de prelucrarea datelor personale ale cursantilor și garantează că are un temei legal de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru fiecare dintre Cursanții pe care îi înscrie, fie că este consimțământul persoanei vizate, executarea unui contract sau orice alt temei de prelucrare. Fundația “Mâine va fi mai bine” nu își asumă răspunderea și nu are obligația de a verifica dacă și în ce măsură temeiul de prelucrarea a datelor cu caracter personal pe care se bazează Trainerul este valid.

În situația în care solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale, fie că sunteți Cursant, Trainer sau Manager sunteți de acord că aceasta va fi urmată de ștergerea contului dumneavoastră de Utilizator și de imposibilitatea de a beneficia de serviciile Platformei puse la dispoziție de Fundația “Mâine va fi mai bine”.

 1. Detalii de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la datele  dumneavoastră sau dacă doriți să vă exercitați drepturile cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sau aveți orice alte sesizari/reclamații, vă rugăm să vă adresați în scris responsabilului nostru cu protectia datelor personale la adresa Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Cladirea Office Building, et. II, camera 2 N, sector 2, București sau prin e-mail office@mainevafimaibine.ro

 1. Modificarea politicii de confidentialitate

De fiecare dată când modificăm politica de confidențialitate veți fi informați.
Noua politică de confidențialitate va intra în vigoare la data publicării pe www.mainevafimaibine.ro

 

Versiunea din data: 18.06.2018