Home » Termeni si conditii

Termeni si conditii

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului www.mainevafimaibine.ro („Site-ul”), deținut și administrat de Fundația “Mâine va fi mai bine” („Administratorul”).
Vă rugam să citiți cu atenție acești termeni și condiții de utilizare („Termenii”) înainte să utilizați serviciile Site-ului. Termenii se aplică accesului și utilizării Site-ului de către toți vizitatorii săi.
DEFINIŢII
În cuprinsul prezentului document următorii termeni vor fi interpretați astfel:
• Site: domeniu www.mainevafimaibine.ro ;
• Servicii: înseamnă orice serviciu oferit prin intermediul Site-ului, al Platformei și/sau orice modul sau componentă ale acestora.
• Platformă: portalul aparţinând şi fiind administrat de Fundația „Mâine va fi mai bine”, accesibil la adresa www.instruire.mainevafimaibine.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informaţii.
• Administratorul Platformei/Site-ului: Fundația „Mâine va fi mai bine”, adresa: Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Cladirea Office Building, et. II, camera 2 N, sector 2, CIF RO 36862481;
• Utilizator: persoană care accesează Platforma, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale Platformei (cursant/trainer/manager);
• Cursant: persoană care are doar drepturi de a accesa cursurile disponibile;
• Trainer: persoană care are dreptul de a crea cursuri în Platformă pentru angajati si/sau Utilizatori;
• Manager: persoană care are dreptul să înscrie angajații firmei în Platformă (atât traineri care să creeze cursuri cât și cursanți care să le parcurgă) și să gestioneze planurile de învătare ale angajatilor;

1. Utilizarea Site-ului și/sau Platformei
Prin utilizarea acestui Site și/sau a acestei Platforme, sunteți de acord cu acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați Site-ul/Platforma.
Vă încurajăm să verificați frecvent Site-ul noastru pentru a vedea condițiile actuale în vigoare și orice modificări care le-ar fi putut fi aduse.
Dacă vom aduce modificări semnificative ale Termenilor, vom posta termenii revizuiți și data la care aceștia au fost revizuiți. Utilizând Site-ul ulterior acestor modificări ale Termenilor, acceptați aceste modificări.
Niciun material de pe aceast Site/ această Platformă nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, transmis sau distribuit în vreun fel, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod specific de Administratorul Site-ului/Platformei.
Termenii şi condiţiile referitoare la aceast Site/Platformă sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea Site-ului/Platformei sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.
2. Vârsta și accesul utilizatorilor
Prin accesarea și transmiterea de informații prin intermediul acestui Site/Platforme, confirmați și garantați că aveți peste 16 ani.
3. Înregistrare și acces în Platformă
Platforma este accesibilă Cursanților, Trainerilor și/sau Managerilor care fie au fost deja înscriși de către managerul lor sau de un trainer din compania beneficiară, fie solicită înscrierea individual în Platformă prin transmiterea unui e-mail la adresa: notificari.instruire@mainevafimaibine.ro. În acest e-mail este necesar să precizați numele și prenumele, compania pe care o reprezentați (dacă este cazul), departamentul și funcția, rolul pe care doriți să îl aveți în Cadrul Platformei (Cursant/Trainer/Manager):
În cazul în care înscrierea a fost făcută de către un Manager sau un Trainer, Cursantul poate consulta direct procedura de Autentificare.
Pentru confirmarea înscrierii fiecare Utilizator primește un e-mail de notificare cu un username și o parolă provizorie. Pentru autentificare și schimbarea parolei este necesară să urmați link-ul din e-mail.
4. Politica de confidențialitate; Informații Utilizatori
În cursul utilizării de către dvs. a Platformei, vi se poate solicita să ne furnizați anumite informații. Utilizarea de către Administratorul Platformei a oricărei informații pe care o furnizați prin intermediul Platformei va fi guvernată de Politica noastră de confidențialitate disponibilă aici.

5. Facilitățile Platformei
Accesul la facilitățile Platformei poartă denumirea de “Permisiuni” și depinde de rolul pe care îl are fiecare Utilizator în cardul Platformei (cursant/trainer/manager). Astfel, prin utilizarea Platformei este posibil să:
 accesați și/sau să creați cursuri e-learning de dezvoltare profesională și personală;
 găzduiți toate resursele e-learning ale companiei pe care o reprezentați;
 certificați angajații dumneavoastră în domeniile de interes;
 ierahizați Utilizatorii în funcție de organigrama companiei, astfel încât Managerii să urmărească progresele Cursanților;
 participați direct în realizarea și gestionarea planurilor de învătare ale Cursanților înscriși de dumneavoastră;
 înregistrați istoricul de învățare al fiecărui Cursant, atât pentru cursuri online cât și față în față;
 realizați evaluări de personal și să colectați feed-back-uri de la Cursanti și/sau angajații companiei dumneavoastră;
 exportați rapoartele de pe site;
 realizați webinarii.
Pentru detalii suplimentare legate de funcționalitățile Platformei și permisiunile fiecărui tip de Utilizator vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare al Platformei

6. Drepturi de proprietate intelectuală
Site-ul/Platforma, inclusiv conținutul său, cum ar fi textul, imaginile și codul HTML utilizat pentru a genera paginile („Materiale”), sunt proprietatea Administratorul Site-ului/Platformei sau a furnizorilor sau licențiatorilor noștri și sunt protejate prin brevete, mărci comerciale și/sau drepturile de autor. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, nu puteți utiliza, descărca, încărca, copia, imprima, afișa, efectua, reproduce, publica, modifica, șterge, adăuga, licența, posta, transmite sau distribui orice Materiale de pe acest Site/Platformă, în întregime sau în parte, pentru orice scop public sau comercial fără permisiunea scrisă specifică a Administratorului Site-ului/Platformei.
Fiecare Utilizator beneficiază de o licență personală, neexclusivă, netransferabilă pentru a accesa Site-ul/Platforma și pentru a utiliza informațiile și serviciile conținute aici. În schimb, ne acordați o licență neexclusivă, fără redevențe, pentru a utiliza orice conținut pe care îl postați pe acest site în orice scop, sub rezerva termenilor expresi ai prezentului Acord.
7. Utilizări specifice interzise
Site-ul și Platforma pot fi utilizate numai în scopuri legale de către persoane care utilizează serviciile autorizate ale Fundației Mâine Va Fi Mai Bine. Sunteți responsabil pentru propriile dvs. comunicări, inclusiv încărcarea, transmiterea și postarea de informații și sunteți responsabili de consecințele postării lor pe sau prin intermediul Site-ului/Platformei. Administratorul Site-ului/Platformei interzice în mod expres orice utilizare a Site-ului/Platformei și solicită tuturor utilizatorilor să accepte să nu folosească Site-ul/Platforma pentru oricare dintre următoarele:
a) Postarea oricăror informații care sunt incomplete, false, inexacte sau nu sunt ale dvs.;
b) Impersonarea unei alte persoane;
c) Constituirea sau încurajarea unui comportament care ar constitui o infracțiune sau care să încalce orice reglementare națională sau internațională;
d) Postarea unor materiale protejate prin drepturi de autor sau deținute în alt mod de o terță parte, cu excepția cazului în care sunteți proprietarul drepturilor de autor sau aveți permisiunea proprietarului să o postați;
e) Publicarea materialelor care dezvăluie secrete comerciale, cu excepția cazului în care le dețineți sau aveți permisiunea proprietarului;

8. Reguli, limite și modificări ale Site-ului/Platformai
Ne rezervăm dreptul, din orice motiv, la discreția noastră și fără notificare, să reziliem, să modificăm, să suspendăm sau să întrerupem orice aspect al Site-ului/Platformai, inclusiv, dar fără a se limita la, informații, date, text, fotografii, grafică, video, mesaje sau alte materiale („Conținut”), caracteristici și / sau ore de disponibilitate și nu vom fi răspunzători față de Utilizatori sau față de terți pentru a face acest lucru. De asemenea, este posibil să impunem reguli și limite privind utilizarea Site-ului/Platformei sau să restricționăm accesul Utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al Site-ului/Platformei fără notificare. Avem dreptul de a modifica aceste reguli și/ sau limitări în orice moment, la discreția noastră.
Versiune din data de18.06.2018